STAJ YAPMA İMKANLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ   MERKEZ   BANKASI   STAJI

Üniversite öğrencileri Merkez Bankasında yaz (Haziran-Eylül) ve kış (Ocak-Şubat) olmak üzere 2 dönem staj yapmaktadır. Staj yapabilmek için önce telefonla randevu alınmakta; randevu tarihinde gerekli belgeler ile birlikte şahsen başvurularak kayıt yaptırılmaktadır.

2007 Kış Dönemi (Ocak-Şubat) stajları için:

Randevu Tarihi: 01 Aralık 2006

Kayıt Tarihleri: 11-15 Aralık 2006

2007 Yaz Dönemi (Haziran-Eylül) stajları için:

Randevu tarihleri 2007 yılının Nisan ayında sitemizde yayınlanacaktır.

-Kış döneminde 4. sınıfta okumakta olan,

-Yaz döneminde ise 3. sınıftan 4. sınıfa geçmiş olan ve Bankamız işlevleri ile ilgili aşağıda belirtilen bölümlerin öğrencileri staj yapabileceklerdir.

Kaynak : http://www.tcmb.gov.tr/

 

DEVLET   PLANLAMA   TEŞKİLATINDA   STAJ

DEVLET PLANLAMA  TEŞKİLATI  MÜSTEŞARLIĞI’NDA

YÜRÜTÜLECEK STAJYER BİLGİLENDİRME PROGRAMINA DAİR YÖNERGE

 

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1 Bu yönerge, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Stajyer Bilgilendirme Programına katılacak  olanları kapsar. Bu   yönergenin  amacı, Devlet  Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın görev ve işlevlerini tanıtma ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verme sürecine ilişkin  esasları  düzenlemektir.

 

DUYURU ŞEKLİ

Madde 2 Devlet Planlama Teşkilatı 'nda Stajyer Bilgilendirme Programı 
Genel Sekreterlik Personel Dairesi Eğitim Şubesi  Müdürlüğü tarafından;   Devlet Planlama Teşkilatı web sayfasında ya da Üniversitelerde ve üniversitelerin kariyer  merkezleri  ve kariyer 
fuarlarında ilan edilir ve/veya duyurulur.

 

BAŞVURU  ŞEKLİ VE ARANAN  ŞARTLAR

 Madde 3 Devlet Planlama Teşkilatı'nda Stajyer Bilgilendirme Programına katılacakların;  başvuru tarihinde 4  yıllık   bir   yükseköğretim  kurumunun   veya      yurtdışında bunlara denkliği kabul  edilmiş bir yükseköğretim  kurumunun 3.  veya 4. sınıf öğrencisi olmak, 4 yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak  veya yüksek  lisans öğrencisi olmak ve transkriptin kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 3 ya da 100 üzerinden 75 olması,  şartları aranır.

 

Başvuru için; Devlet Planlama Teşkilatı  Genel   Sekreterlik    Personel    Dairesi    Başkanlığı   Eğitim Şubesi Müdürlüğü’nden  ya da Devlet Planlama Teşkilatı web sayfasından temin edilecek Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru beyanla doldurulmuş olması gerekmektedir.

 

İlgilinin staj talebinin kabulü halinde Stajyer Bilgilendirme Programının başlayacağı tarihten en geç 1 hafta önce  transkriptinin aslı ya da onaylı örneğini Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü’ne ibraz etmesi zorunludur.

 

Başvuru formunda ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Stajyer Bilgilendirme Programına katılmaktan men edilir.Ayrıca bu kimseler hakkında Üniversitelerine sözkonusu durum yazılı olarak bildirilir.Müsteşarlık arşivinde bunlara ilişkin kayıtlar tutularak, Devlet Planlama Teşkilatına iş için müracaatta bulundukları takdirde taleplerinin değerlendirilmesinde bu kayıtlar dikkate sunulur. Eylemi suç teşkil edenler hakkında da cezai takibatta bulunulur.

 

Başvurular Devlet Planlama Teşkilatı Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü’ne yapılır. E-posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

 

    Stajyer Bilgilendirme Programı dönemi stajyer tarafından seçilir ve başvuru yapıldıktan sonra tarih değiştirilemez.

 

DÖNEMLER   VE   BAŞVURU   TARİHLERİ

Madde 4

Program Dönemleri                                                      Başvuru Tarihleri

                                                                                   (Başlama - Bitiş)

------------------------------------------                              -------------------------

Yaz Dönemi(Haziran-Temmuz - Ağustos)                     01 Mart  - 31 Mart        

 

Kış Dönemi(Ocak - Şubat)                                            01 Kasım – 30 Kasım

 

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

 

Yaz Dönemi; Haziran-Temmuz-Ağustos aylarının 15’i itibariyle ilk Pazartesi günü başlar ve (3) dönemden oluşur.

 

Kış Dönemi ise; Ocak ayının 15’i itibariyle ilk Pazartesi günü ve Şubat ayının ilk Pazartesi günü başlar, (2) dönemden oluşur.

 

Toplam (5) dönemden oluşan Stajyer Bilgilendirme Programı, her dönem 5 gün boyunca 14:00-17:00 saatleri arasında yürütülür.

 

Teşkilatımız tarafından belirlenen tarihler dışında Stajyer Bilgilendirme Programı yapılmaz.

 

BAŞVURU TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Madde 5  Stajyer Bilgilendirme Programına her dönem için (50) kişi kabul edilir ve not ortalamasına göre (en yüksek nottan başlayarak) sıralama yapılır.

 

Talebi kabul edilenler; Devlet Planlama Teşkilatı  web sayfasında duyurulur.

 

Devlet Planlama Teşkilatı’nda Stajyer Bilgilendirme Programına kabul edildiği halde başlamayanlar ikinci kez başvuruda bulunamazlar.

 

KILIK KIYAFET

Madde 6  Devlet Planlama Teşkilatı’nda Stajyer Bilgilendirme Programına  katılan kişilerin  giyimlerinde  sadelik ve temizlik  esastır.

 

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 7 Stajyer Bilgilendirme Programını tamamlayanlara; Genel Sekreterlik tarafından “Stajyer Bilgilendirme Programı Katılım Belgesi” verilir. Sözkonusu belgeye hak kazanmak için Programa katılımda devamlılık esastır.

YÜRÜRLÜK Madde 8 Bu yönerge; 01 / 09 / 2003 tarihi itibariyle ve Müsteşarlık Makamı Onayı ile   yürürlüğe  girer. 09/07/2002 tarihli ˝ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Staj Yapacak Olanların Belirlenmesi ve Görev ve Sorumluluklarına Dair Yönerge˝ yürürlükten kaldırılmıştır. YÜRÜTME

Madde 9 Bu yönergeyi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı yürütür.

 

HAZİNE   MÜSTEŞARLIĞI

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME PROGRAMI


Üniversite öğrencilerine yönelik olan "Hazine Müsteşarlığı Bilgilendirme Programı", tüm birimlerimizin görev ve sorumluluk alanları ve güncel ekonomi konularında verilen seminerler dizisi şeklinde yılda en az bir kez gerçekleştirilmektedir.

Programın 2007 yılı içinde hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği 2007 Mayıs ayı içerisinde açıklanacaktır.

Hazine Müsteşarlığı
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Eğitim Dairesi Başkanlığı

Bilgi için:
Nurhan Babaloğlu (312) 204 69 65
Bülent Balcı (312) 204 69 59

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI

 

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Staj Başvurusunda Ön Şartlar:

1. İMKB Öğrenci Staj Programı Ön Şartları

Sınıf: İMKB staj programına yurtiçi ve yurtdışından 4 yıllık üniversite ve yüksek okulların son sınıfa geçen öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri kabul edilecektir.  Lisans öğrencileri başvuru sırasında transkript ile asgari not ortalamasını ibraz edecektir.  Tran******teki  not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üstü, harf sisteminde CC ve üstü, 4 lük sistemde 2 ve üstü olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. (Diğer not sistemlerinde tran****** için 100 üzerinden en az 60 ‘a denk ortalama notu belirtir okul yazısı gerekmektedir.)   

Dil: Derslerin Türkçe verilmesi nedeniyle yeterli düzeyde Türkçe bilmek gerekmektedir.

Yaş: Stajyer adayları 31 yaşından gün almamış olmalıdırlar.

Bölüm : İMKB staj programına, yurt içinde ve yurtdışında YÖK tarafından tanınan ve denk kabul edilen tüm üniversitelerin,

§         “İşletme”, “İktisat,” “Hukuk” ve “Siyasal Bilgiler Fakülteleri” ile “İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri”nin tüm bölümlerinde okuyanlar,

§         “Endüstri Mühendisliği”, “İşletme Mühendisliği”, “İstatistik”, “Bankacılık” ve “Finans” “Matematik” “Aktüerya”,  “Yönetim ve Bilişim Sistemleri” , “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” Bölümlerinde okuyanlar,

§         Borsa ve Sermaye Piyasası ile ilgili konularda lisansüstü ve doktora yapan üniversite öğrencileri,

§         İMKB Kütüphanesinde stajyerlik için üniversitelerin “Kütüphanecilik”, “Dökümantasyon ve Enformasyon Merkezleri” öğrencileri, katılabilecektir.

 

Bu bölümlerin yanısıra, İMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü tarafından programın esas öncelikleri ışığında incelenerek uygun bulunması ve kontenjanın da müsait olması halinde diğer bölüm, fakülte ve sınıf öğrencileri de programa kabul edilebilecektir.

İMKB Bilgi Sistemleri Merkezi Stajyer Öğrenci Kabulü Yapılan Birimler:

 

Sistem ve İşletim;Unix ve Windows Sistem Yönetimi

Sistem ve İşletim; PC ve Microsoft Office

Araştırma ve Özel Projeler; İnternet Teknolojileri

Piyasa Sistemleri Geliştirme;C++ ve Windows

Piyasa Dışı Sistemler Geliştirme; Oracle Veri Tabanı ile Yazılım Geliştirme

 

İMKB  Bilgi  Sistemleri  Merkezi  Stajı  Ön  Şartları :

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği Fakülteleri öğrencileri kabul edilebilecektir. Başvuru yapacak öğrencilerin staj yapma zorunluluklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 4. Sınıf öğrencileri başvurabileceklerdir. Yaz ayları staj dönemleri için 3. sınıfı bitiren öğrenciler de kabul edilebilecektir.

 

2. Staj Başvurusu ve Kabulü   

a)      Başvuru  zamanı :

2007 yılı staj başvuruları 6’şar aylık dönemler için 2 ayrı tarihte kabul edilecektir. (Dönemler için bkz sayfa 5-6.)

·         1.dönem ile 12. Dönem arası (15 Ocak – 01 Haziran 2007 tarihleri arasında kalan staj dönemleri) için başvurular, 05 Aralık 2006 tarihinde,

·         13. dönem ile 24.dönem arası (04 Haziran – 14 Aralık 2007 tarihleri arasında kalan staj dönemleri) için başvurular 23  Mayıs 2007 tarihinde kabul edilecektir

  BANKALARDA   STAJ   İMKANLARI GARANTİ  BANKASI

Garanti Bankası Staj Programları ile kısa vadede nitelikli işgücünden yararlanmak, uzun vadede ise, potansiyel çalışanları olabilecek öğrencileri değerlendirmek ve onları yönlendirmek amacı taşımaktadır.

Yalnızca, yaz döneminde kabul edilen üniversite öğrencisi stajlarında, öncelik staj yapma zorunluluğu olan ve son sınıfta okuyan üniversite öğrencilerine verilmektedir..

Yaz Staj Programı için her yıl Nisan ayı içerisinde iş ilanları bölümünde yayınlanan ilana başvurulabilir. Başvurular Mayıs ayı içerisinde değerlendirilmekte ve tüm adaylara olumlu/olumsuz bilgilendirme yapılmaktadır.

Kış döneminde kabul edilen Ticaret Lisesi stajları için başvurular;
Her yıl 1 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında şubelerdeki Ticaret Lisesi Stajer Formu doldurarak yapılmaktadır. Başvurular, aynı dönem içerisinde değerlendirilir ve tüm adaylara olumlu/olumsuz bilgilendirme yapılır.

  ERİŞİM : http://www.garanti.com.tr/ana_sayfa/insan_kaynaklari/garantili_kariyer/garantide_staj_imkanlari.html

 

 

AKBANK DA   STAJ   İMKANI

 

Akbank’ta staj mı yapmak istiyorsunuz?

·                        Örgün Eğitim veren üniversitelerin 2. veya 3. sınıf öğrencisiyseniz veya,

·                        Yüksek Lisans öğrencisiyseniz,

Akbank’ta staj yapabilirsiniz…

Ancak stajyer öğrenci yerleştirilmelerinde önceliği 3. sınıf öğrencilerine vermektedir.

Staj programı Temmuz – Eylül aylarında düzenlenmektedir. Stajınızı tam zamanlı, minimum 1 ay, maksimum 3 ay ilgili birimde yapabilirsiniz.

Stajyer öğrenciler yapılacak ihtiyaç analizi doğrultusunda değerlendirilip uygun birimlerde staj yapmaya hak kazanmaktadırlar.

Staj Programı’nda çok şanslı olduğunuz bir konu daha var:

Stajını Genel Müdürlük Birimlerinin yanı sıra Akbank Kampüs Şubelerinde de yapabiliyorsunuz.

TÜRKİYE   BANKALAR   BİRLİĞİNDE  STAJ

Genel Bilgi  

Bankacılık ve finans konularına ilgi duyan, üniversitelerin İşletme Mühendisliği, İşletme, İktisat, Finans, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Eğitim Bilimleri, İstatistik, Ekonometri, Bilgisayar Mühendisliği lisans bölümlerinde okuyan ve en az ikinci sınıfı tamamlamış öğrenciler Birlik bünyesinde staja başvurabilir.

Öğrenciler her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında staj yapmak üzere kabul edilir.

Staj süresi 4 haftadır. Ancak bazı üniversitelerin belirlemiş olduğu 4 haftayı aşan zorunlu staj süreleri de, 8 haftayı geçmemek şartıyla ve Birlik tarafından uygun görülürse kabul edilebilir.

Birlik bünyesindeki Bankacılık Araştırma Grubu, Eğitim ve Tanıtım Grubu ve Bilgi İşlem, İstatistik ve Teknoloji Grubu’nda staj yapma imkanı vardır ve bu gruplardan her birine aynı anda en fazla iki stajyer kabul edilir.  

Başvuru

Yukarıda belirlenen şartlara uyan üniversite öğrencileri Mayıs başı itibariyle ve en geç Haziran ayının 15'ine kadar özgeçmişlerini de ekleyecekleri başvurularını Birlik’e posta, faks, e-posta ile veya elden ulaştırırlar. Bu başvuruların işleme konulabilmesi için öğrencinin üniversitesinden alınmış bir referans yazısını da içermesi gerekmektedir. Başvuruda ayrıca öğrencinin staj yapmak için tercih ettiği dönem de belirtilir.

Haziran sonuna kadar tüm başvurular cevaplanmış olur. Başvuruda bulunan tüm öğrencilere staja kabul edilip edilmedikleri, kabul edilirlerse staj yapacakları bölüm ve dönemi bildirilir. Ayrıca staja başlarken getirmeleri gereken evraklar ve uyulması gereken genel kurallar ile ilgili bilgi verilir.

Staj süresi boyunca herhangi bir ücret ödenmeyen stajyere, staj yaptığı iş günleri için Birliğin kendi personeli için öngördüğü prensipler çerçevesinde yemek ve ulaşım imkanı sağlanır.

 

NATO'DA   STAJ  İMKANI

 

     NATO az sayıda Öğrenci ve mezuna yönelik, Brüksel’deki merkezinde Uluslararası NATO

Çalışanları ile staj yapma imkanı sağlayan yeni stajyerlik programı başlatmıştır.

      Ciddi anlamda ilgilenen ve siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, iktisat, mühendislik, dil, hukuk,

insan kaynakları, bilgilendirme teknolojileri, gazetecilik alanlarında eğitim almış adaylar

aranmaktadır.Tüm stajyer yerleştirmeleri altı aylık süreçler halinde yapılacaktır ve ilk grubun

stajı Eylül 2005 te başlayacaktır. Staj süresince herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Vize, sağlık sigortası adayların sorumluluğunda olup, adaylardan sicil kaydı istenmektedir.

Aranan Şartlar

- Başvuru sırasında 30 yaşın altında olmak

- NATO üyesi ülkenin vatandaşı olmak

- En az 2 sene üniversite öğrencisi olmak

- NATO’nun resmi iki dilinden (İngilizce-Fransızca) en az birine iyi derecede hakim olmak

 

Tüm başvurular intern.applications@hq.nato.int adresine mail yoluyla yapılacaktır.

Program hakkındaki sorularınız için: internships@hq.nato.int

Son başvuru tarihi: 1 Mart 2005

Basvuru formu ve daha detaylı bilgi için  =   http://www.nato.int/structur/interns/index.html

 

 

OYAKBANK

Staj Olanakları

Bankada 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerine yılın her döneminde staj yapma imkanı verilmektedir. Stajyer kabullerinde öncelik staj yapma zorunluluğu olan öğrencilere verilir.

Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencileri için ise ; Genel Müdürlük’te ve Şubelerde öğretim yılı boyunca haftada 3 iş günü staj yapma imkanı bulabilmektdirler. Ticaret Meslek Lisesi stajı için başvurular her yıl Haziran-Eylül aylarında kabul edilir.

 

Dönemsel Çalışma


Banka bünyesinde gerçekleştirilen özel projelerde veya geçici olarak yoğunluk yaşanan ünitelerde görev yapmak üzere dönemsel eleman statüsünde personel alımı yapılmaktadır. Dönemsel eleman başvuruları WEB sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Bankanın  ihtiyaçları doğrultusunda Şube ve Genel Müdürlük kadrolarına deneyimsiz personel alımı yapılabilmektedir.

Bunlar Şube ve Genel Müdürlük kadrolarında görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, Yönetici Adayı (MT), Yetkili Yardımcısı, Sekreter, Destek Elemanı ve Güvenlik Görevlisi alımı olarak 6 şekilde yapılabilir.

Deneyimsiz personel alımlarında 28 yaşından gün almamış olmak, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya özel hallerde Bankanın öngördüğü sürelerde tecil ettirmiş olmak gerekmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !